Орлин Георгиев Ваташки

04 декември 2011 » БСП София

 

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Комисии в Столична община:

Заместник-председател на постоянната комисия по европейска интеграция и връзки с гражданското общество

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет

 

Роден през 1981 г. Висше образование: бакалавър, специалност "Финанси"; магистър, специалност "Финанси на предприятието". Допълнителни сертификати: Фридрих Еберт - Школа по политически мениджмънт; еFLAG - Умения за водене на делови преговори; еFLAG - Финансов анализ; H-vision – Емоционална интелигентност, основа за успешно лидерство.