Росен Малинов Малинов

05 декември 2011 » БСП София

 

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Комисии в Столична община:

Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

 

 

Роден е на 28.03.1955г. в гр.София. Завършва Философския факултет на СУ "Св.Климент Охридски". Заместник-председател е на постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Член е на постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика.